Håkontun

er mitt livsprosjekt! En av mine største drømmer er å åpne et arbeids- og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede og andre mennesker med spesielle behov. Alle som tror de har nytte av å være på Håkontun er hjertelig velkommen! Ensomme, aldersdemente, førtidspesjonerte og uføredrygdede f.eks.

På Håkontun skal du finne roen du trenger. Du skal få det yrende livet du søker og du skal kunne puste inn luft fylt av kjærlighet og glede!

Verksteder på Håkontun:
Kanskje vi kan ha et veve-verksted? Veve vakre bord-ryer i stilige farger:) Vi kan ha et smykke og design-verksted for fingernemme, et keramikkverksted hvor de ferdige vasene blir til stilig kunst, et tre-verksted og et male-og tegne-verksted. Blant annet:) Menneskene her skal få utfolde seg, og gjøre aktiviteter som utfordrer, men som de også mestrer.

Kapellet på Håkontun:
Skal være et lite rom med stillhet og fred. Det skal ha en enkel innredning, men likevel være innbydende og et godt sted og være for den som ønsker det.
 
Kafeen på Håkontun
skal lukte av nybaket brød, og til spesielle anledninger stekt kake:) Menneskene som jobber på Håkontun kan spise lunsj her, men det er ikke noe i veien for å komme hit og spise lunsj for en mamma i foreldreperm eller et dagsenter for eldre på utflukt! De som jobber på kjøkkenet og bak kassen er også mennesker som har et tilrettelagt arbeid. Kafeen kan leies ut til bursdager, kurs o.l.

Dyrene på håkontun
skaper en annerledes nærhet og ansvarsfølelse hos mange. De må passes på, mates, stelles og koses med. De lukter og lager lyder og vekker andre sanser.

Arbeidsoppgavene på Håkontun
er blant annet å stelle dyra. Plukke inn egg til vaflene, mate kaninene eller gå tur med hunden. Andre oppgaver er å luke i urtehagen, stå i oppvasken på cafeen, kappe ved, veve, snekkere...

Jeg gleder meg til denne drømmen blir en realitet! Det er dette jeg vil, og jeg skal få det til!
Jeg ser for meg et lite småbruk hvor vi Solems kan bo, og hvor låven og uthuset/stabburet blir omgjort til verksteder, cafe og kapell. Slik kan Håkontun være tilgjengelig hele døgnet om ønskelig!